Aktualności

01.04.2014r.- dzień wolny od zajęć dla kl. 0-V

11 marca 2014

1.04.2014r.- jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 0-V- sprawdzian szóstoklasisty.
W tym dniu szkoła na zgłoszenie rodziców organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
Prosimy o zgłoszenie planowanego pobytu dziecka w szkole w określonych godzinach- w terminie do dnia 17.03.2014r. do wychowawcy klasy.