Aktualności

25 lat!

7 grudnia 2015

30 listopada 2015r. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO
w Żyrardowie obchodziła uroczystość 25- lecia.
Gośćmi specjalnymi byli:
Pani Dorota Sokołowska -Mazowiecki Kurator Oświaty
Pani Krystyna Norwa i Pan Zygmunt Puchalski- wiceprezesi ZG STO
Pan Dariusz Kaczanowski Zastępcę Prezydenta Miasta Żyrardowa
Pan Marcin Rosiński- Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa
Pan Grzegorz Dobrowolski- Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego
Pani Anna Jankowska Czyżewska- Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Dyrektorzy miejskich i powiatowych placówek oświatowych oraz placówek kultury
i sportu.
Dyrektorzy i prezesi żyrardowskich przedsiębiorstw.
Przedstawicieli lokalnych mediów
Uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, byli i obecni pracownicy szkoły oraz absolwenci.
Wręczono medale i odznaczenia nauczycielom i rodzicom. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny będący prezentacją realizowanych projektów edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych.
Rozdano także nagrody za najlepszy wiersz o szkole.