Aktualności

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE- NAUCZANIE DWUJĘZYCZNE

2 listopada 2019


Podczas omawiania tematów związanych z bezpieczeństwem na drodze w ramach edukacji wczesnoszkolnej, temat był również realizowany równolegle na zajęciach z języka angielskiego. Zerówka i klasa I trenowały rozglądanie się przed przejściem po pasach, przy okazji poznając nazwy kierunków w języku angielskim. Zerówka nazywała rownież pojazdy uprzywilejowane, a klasa I wykonała model jezdni z pasami, na której trenowaliśmy bezpieczne przechodzenie po pasach.