Aktualności

Bezpieczne przejście przez ulicę – kl. 0

11 października 2012

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE PRZEZ ULICĘ I ZNAKI DROGOWE

11 października uczniowie z klasy 0 pod opieką p. Agnieszki Wronkowskiej i p. Iwony Oskiery – Gałeckiej uczestniczyli w wycieczce na skrzyżowanie ulic.
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego przechodzenia przez ulicę i ze znakami drogowymi.