Dziecięca Akademia Przyszłości

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności

 

 

 

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Miło nam poinformować, iż w dn 1. 10.2012r. decyzją  Zarządu  Województwa Mazowieckiego
w Warszawie nasza Szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej.” 

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w ramach środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest objęcie naszych uczniów klas II – III oraz IV – V wsparciem w postaci zajęć pozalekcyjnych obejmujących następujące przedmioty :

  • Przyrodniczo-matematyczne- liczba godzin: 30 godz.
  • ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)- liczba godzin:  40godz.
  • Języki obce (jęz. angielski)- liczba godzin:  40godz.
  • Zajęcia sportowo-wychowawcze- liczba godzin:  60godz.
  • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne- liczba godzin : 30godz.

Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Koordynator grupy projektowej z klas II – III p. Renata Król

Koordynator grupy projektowej z klas IV – V p. Małgorzata Klepacz