Aktualności

DZIEŃ WOLNY

31 października 2018

Dzień 2 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.