Egzaminy Cambridge ESOL

Zespół Szkół Społecznych STO w Żyrardowie oraz Lang LTC Akredytowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge ESOL zapraszają uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do sprawdzenia swojej znajomości języka angielskiego poprzez przystąpienie do międzynarodowych egzaminów Cambridge.

Egzaminy Cambridge ESOL to prestiż i jakość gwarantowana przez University of Cambridge ESOL Examinations. Co roku zdaje je ponad 3 miliony osób ze 130 krajów.

W Zespole Szkół Społecznych STO Żyrardów można zdawać następujace egzaminy Cambridge ESOL:

YLE (Young Learners English) – egzaminy przeznaczone dla dzieci od najmłodszych klas szkoły podstawowej, dostępne na trzech poziomach zaawansowania: YLE Starters, YLE Movers i YLE Flyers, dostosowane w pełni do psychologicznych i psychospołecznych uwarunkowań dzieci.

KET (Key English Test) – sprawdza umiejętność praktycznego posługiwania się językiem angielskim w podstawowym zakresie takim jak: zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych. Test, przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego, sprawdza podstawowe umiejętności językowe, takie jak: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Egzamin dostępny jest także w wersji tematycznie dostosowanej do możliwości i zainteresowań młodzieży szkolnej (KET for Schools).

PET (Preliminary English Test) – sprawdza umiejętność radzenia sobie w sytuacjach z życia codziennego, na poziomie średnio zaawansowanym, pod kątem rozumienia prostych tekstów książkowych i prasowych oraz umiejętności prowadzenia korespondencji w ramach powszechnie znanej tematyki. Test sprawdza czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Jest dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do możliwości i zainteresowań młodzieży szkolnej (PET for Schools).

FCE (First Certificate in English) – sprawdza umiejętność efektywnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie, m.in.: umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw. Dodatkowo egzamin testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych. Składa się z 5 części, takich jak: czytanie, mówienie, pisanie, słuchanie oraz część gramatyczno-leksykalna. Jest dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do możliwości i zainteresowań młodzieży szkolnej (First for Schools).

W ramach współpracy z Lang LTC Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL, na terenie  Zespołu Szkół Społecznych STO każdego roku odbywają się sesje egzaminacyjne Cambridge ESOL. Do egzaminów przystępują zarówno uczniowie szkoły społecznej jak i specjalnie przygotowani do nich uczniowie pozostałych żyrardowskich placówek oświatowych.

Ceny Egzaminów:
YLE Starters, Movers, Flyers: 200 zł
KET for Schools: 265 zł
PET for Schools: 280 zł
First for Schools: 510 zł

Najbliższa sesja egzaminacyjna egzaminów YLE odbędzie się w kwietniu 2013 roku.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.