Aktualności

Fundusz Solidarnościowy: stypendia przyznane

7 maja 2020

Szanowni Państwo,

trwająca epidemia obfituje w wyzwania dla społeczności naszej szkoły.

Dla nauczycieli to wymagający czas dostosowania procesu nauczania do realiów nauki zdalnej. Dla wielu rodziców z kolei obowiązujące ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu i pracy wiążą się z utratą części lub nawet całości dochodów. W konsekwencji część rodziców może mieć problemy z opłacaniem czesnego w szkole.

Wychodząc naprzeciw istniejącym potrzebom, Zarząd Koła wraz z  dyrektorem szkoły podjął decyzję o utworzeniu Solidarnościowego Funduszu Stypendialnego Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie

Fundusz  został utworzony w celu pomocy uczniom, których rodzice/opiekunowie  prawni znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w związku z negatywnymi następstwami rozprzestrzeniania się COVID-19.

W ramach Funduszu  przyznaje się stypendia specjalne, które przeznacza się na częściowe  pokrycie czesnego należnego w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki STO. 

Wsparcie jest udzielane na zasadach zgodnych z opracowanym regulaminem, a o przyznaniu środków będzie decydowała komisja stypendialna.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium jest dostępny w sekretariacie szkoły.

Komisja stypendialna rozpatrzyła wnioski i przyznała stypendia specjalne. 

W razie potrzeby prosimy o kontakt z sekretariatem.

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          Teresa Sitarz