Aktualności

Gimnazjalistki zwycięsko przeszły przez „Jedynkowe Potyczki z Językiem Polskim”

15 grudnia 2014

Julia Perzanowska i Daria Różańska reprezentowały nasze gimnazjum, jako drużyna w polonistycznym konkursie powiatowym zorganizowanym w ZSP Nr 1 w Żyrardowie. Konkurs składał się z dwóch etapów, przeprowadzonych 28 listopada 2014 i 12 grudnia 2014. Po każdej z trzech części, do kolejnych potyczek przechodziło mniej drużyn. Tematem przewodnim konkursu były teksty biblijne, fragmenty z Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia ze Starego Testamentu, oraz przypowieści i Apokalipsa wg Świętego Jana z Nowego Testamentu. Nasz zespół nie „potknął się” na żadnym z zadań. Uczestniczki błyskotliwie odpowiadały z ortografii, wykazały się znajomością zagadnień z nauki o języku i wielu frazeologizmów biblijnych. Doszły do finału konkursu, jako jedna z trzech drużyn i walczyły o zwycięstwo. Świetnie radziły sobie z zadaniami literackimi, takimi jak: zaprojektowanie i stworzenie plakatu, opisanie przeżyć wewnętrznych, apel do mieszkańców Żyrardowa. Przeszły do dogrywki o pierwsze miejsce. Ostatecznie zdobyły drugą lokatę w konkursie (należy podkreślić, że były najmłodszymi uczestniczkami). Zdeklarowały chęć udziału w podobnym konkursie w następnym roku szkolnym. Jesteśmy dumni z wiedzy biblijnej i umiejętności polonistycznych naszych gimnazjalistek. Julia i Daria – wielkie brawa!

Joanna Kowalska – opiekun drużyny