Aktualności

Historycy kończą rok szkolny

28 czerwca 2016

            Wycieczką, jak co roku zakończyli swoją tegoroczną edukację historyczną
ci uczniowie klasy II gimnazjum, którzy realizują Indywidualne Plany Rozwoju Ucznia
z historii. W środę Ola, Michał i Szymon pod opieką nauczyciela historii p.  Włodzimierza Graczyka pojechali do Konewki, Spały i Inowłodza.

            W Konewce zwiedziliśmy potężny, długi na 340 m, niemiecki schron kolejowy
z okresu II wojny oraz istniejącą do dziś infrastrukturę wokół tej budowli.

            Następnie odwiedziliśmy Spałę, ulubioną miejscowość prezydentów
II Rzeczpospolitej Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego. Zawarliśmy „znajomość” z symbolem Spały posągiem żubra, odwiedziliśmy Centralny Ośrodek Sportu, gdzie próbowaliśmy swoich sił na bieżni, ale udało się nam tylko wystartować, po czym uznaliśmy, że jest zbyt gorąco na bieganie …

            Ze Spały pojechaliśmy do Inowłodza. Tu powitały nas otoczone Pilicą mury królewskiego zamku Kazimierza Wielkiego. Zwiedziliśmy go od piwnic aż po szczyt baszty górującej nad zamkiem. Dzięki uprzejmości gospodarzy obiektu pracowników Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu obejrzeliśmy wystawy plastyczne, etnograficzne
i archeologiczne wykopaliska z terenu zamku. Mieliśmy również możliwość zajęcia miejsc włodarzy gminy, których sala obrad znajduje się w podziemiach zamku.

            Zwiedzanie, tej liczącej sobie prawie 900 lat miejscowości zakończyliśmy przy kościele p.w. św. Idziego. Jest to budowla romańska, którą w XI w.  ufundował
wg kronikarzy książę Władysław Herman w podzięce za narodziny syna Bolesława, zwanego później Krzywoustym.

            Na tym zakończyła się część historyczno – edukacyjna naszej wyprawy. W drodze powrotnej nie obyło się oczywiście bez Mc Donalda, skąd po krótkiej przerwie bez przeszkód dotarliśmy do szkoły.

Do spotkania we wrześniu. Słonecznego wypoczynku !!!!