Aktualności

Informacje dla klasy 8 i 3 gimnazjalnych rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

7 grudnia 2018

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 w wersji word

List Minister Edukacji do Rodziców w wersji pdf

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 w wersji pdf