Aktualności

KLUB MŁODEGO NAUKOWCA- KL. III

19 marca 2017

Na zajęciach Klubu Młodego Naukowca badaliśmy co jest kwasem, a co zasadą.

Przy okazji zrobiliśmy mały wulkan:).