Aktualności

Konkurs o tytuł ,,Znawcy Patrona Szkoły”

17 czerwca 2016

135 rocznica urodzin Pawła Hulki – Laskowskiego

We wtorek, 14 czerwca na jedenaście dni przed 135 rocznicą urodzin Pawła Hulki – Laskowskiego w naszej szkole odbył się, jak co roku  Konkurs o tytuł „Znawcy Patrona Szkoły”.  Do tego wydarzenia i udziału w rywalizacji przygotowały się trzyosobowe reprezentacje klas IV – VI szkoły podstawowej oraz uczniowie gimnazjum.

Aż wreszcie przyszedł ten wyczekiwany moment! .

Uroczystość rozpoczął pan Włodzimierz Graczyk, który przywitał gości, Panią Barbarę Rzeczycką, kustosz Muzeum Mazowsza Zachodniego
oraz Pana Piotra Dudkiewicza, wnuka naszego Patrona. Goście wraz z panią dyrektor Teresą Sitarz zasiedli w jury konkursu.

Prowadzenia Konkursu o tytuł „Znawcy Patrona Szkoły” podjęły się uczennice  gimnazjum Julia, Basia i Julia. Przedstawiły regulamin, z którego dowiedzieliśmy się, że zestawy pytań przygotowane przez nauczyciela historii różnią się stopniem trudności, zależnym od  wieku odpowiadających.

Zaciekłą i wyrównaną rywalizację pomiędzy zespołami, przy emocjonującym dopingu swoich klas, wygrały po regulaminowych seriach pytań klasy VA,  oraz klasa I gimnazjum. Odpowiedziały na wszystkie wylosowane pytania!

Po dogrywce, Jury podjęło salomonową decyzję o przyznaniu tytułu „Znawcy Patrona Szkoły” obu klasom. Zwycięzcy w roku szkolnym 2016/2017 będą posiadaczami pucharu przechodniego Dyrektora Szkoły.

Jurorzy nagrodzili zwycięzców Pucharem oraz nadaniem tytułu „Znawcy Patrona Szkoły” Maksowi Rutendolff – Przewoskiemu, Oldze Wejman
i Michałowi Wejmanowi z klasy VA oraz Julii Flis, Maciejowi Lubaczewskiemu i Jakubowi Wilanowskiemu z klasy I gimnazjum. Pozostali uczestnicy konkursu, którzy wykazali się olbrzymią wiedzą nt. życia i twórczości Pawła Hulki – Laskowskiego zostali wyróżnieni dyplomami. Ponadto pani Barbara Rzeczycka w imieniu MMZ obdarowała zwycięzców oraz szkołę upominkami.

Uroczystość zakończyło pamiątkowe zdjęcie jury, organizatorów i uczestników konkursu z ich trofeami.