Aktualności

Konkursy przedmiotowe

5 lipca 2013

Programy Konkursów przedmiotowych 2013/2014 Mazowieckie Kuratorium Oświaty

  • Język polski – http://www.mazowieckietalenty.edu.pl/projekty_programow/jezyk_polski_sp.pdf
  • Matematyka- http://www.mazowieckietalenty.edu.pl/projekty_programow/matematyka_sp.pdf
  • Przyroda – http://www.mazowieckietalenty.edu.pl/projekty_programow/przyroda.pdf

Zachęcam do pracy własnej podczas wakacji, od września zapraszam na zajęcia kół zainteresowań przygotowujących do udziału w konkursie.

Teresa Sitarz