Aktualności

Lekcja muzealna „Filozofia dla Początkujących” – kl. IV – VI.

9 października 2012

Dnia 9 października 2012 roku uczniowie klas IV-VI wraz z Panią Joanną Kowalską , Panią Anną Bukowską i Panią Iwoną Suchecką pojechali na wycieczkę do Zamku Królewskiego w Warszawie. Lekcja muzealna nosiła tytuł „Filozofia dla Początkujących”. Przez półtorej godziny chodziliśmy po różnych komnatach i oglądaliśmy popiersia filozofów.
Na początku przewodnik wyjaśnił znaczenie i pochodzenie słowa filozofia. Dla wielu z nas było ciekawostką , iż słowo filozofia oznacza „umiłowanie mądrości” oraz , że filozofia narodziła się w Grecji. Następnie pan opowiadał o pierwszych filozofach na Ziemi. Nazwano ich filozofami przyrody, bo rozmyślali głównie o otaczającym nas świecie. Jednym z nich był Tales. Widział on praprzyczynę świata w wodzie. Kolejny filozof, o którym dużo usłyszeliśmy to Arystoteles. Jako pierwszy podał definicję prawdy – „Prawda jest to co zgodne z naszym umysłem i poza nim”. Zanim jednak przewodnik nam o tym powiedział zostaliśmy podzieleni na małe grupki, w których układaliśmy własną definicję prawdy. Interesujące też było to, że Arystoteles nauczał Platona, a zaś Platon nauczał Sokratesa. Potem przewodnik opowiadał o Stoikach (m.in. Marku Aureliuszu), którzy wyznawali zasadę, że ludzie powinni kierować się rozumem i zachowywać w życiu „stoicki spokój”. Wspominał też o Sokratesie, który chciał nauczać ludzi cnót czyli dobrych cech. Uważał, że cnotliwym człowiekiem może zostać tylko ten, który pozna istotę bycia mądrym. Na koniec Pan opowiadał o współczesnych (chociaż już nieżyjących) filozofach, którzy byli Polakami. Byli to: Jan Paweł II, Leszek Kołakowski oraz Ks. Józef Tischner.
Oprócz lekcji poszliśmy na wystawę multimedialną mówiącą o zniszczeniu i odbudowie Zamku. W zamkowym sklepiku zakupiliśmy pamiątki. W drodze powrotnej zjedliśmy ciepły posiłek w McDonald’ s. Bardzo mi się na tej wycieczce podobało. Gdyby była organizowana po raz drugi z wielką chęcią pojechałabym na nią jeszcze raz.

Zosia Kurek z Klasy V