Aktualności

Lekcja muzealna „Sport w dawnym Żyrardowie”

8 października 2012

 

Dnia 8 października w ramach projektu „Dziecięcej akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – uczniowie biorący udział w zajęciach sportowo-wychowawczych wybrali się pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia do Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie na wystawę pt. „Sport w dawnym Żyrardowie”.
Na ekspozycji pokazane zostały nam muzealia ze zbiorów Żyrardowskiego Muzeum, pamiątki przekazane od osób prywatnych i eksponaty z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Wycieczka ta przybliżyła nam rozwój sportu w naszym mieście oraz sylwetki najwybitniejszych sportowców żyrardowskich.