Procedury odbierania dziecka

Procedury odbierania dziecka ze szkoły

Procedury odbierania dziecka ze świetlicy

Oświadczenie osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Samodzielny powrót
Samodzielny powrót 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły przez osoby inne niż rodzice