Agnieszka Wronkowska

Agnieszka_Wronkowska

 

mgr pedagogiki

-edukacja początkowa i reedukacja,
– pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z wychowaniem fizycznym i rehabilitacja  narządów ruchu

Studia podyplomowe:
– w zakresie wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy

Ponadto :
-bajkoterapia,
– arteterapia,
– wsparcie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

 

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej z przyjaznym nastawieniem do dzieci i umiejętnością dostosowania programu nauczania do potrzeb najmłodszych uczniów. W swojej pracy tworzę pomoce naukowe rozwijające kreatywność i umiejętności uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej.

Mam prawie dwuletniego synka, który także inspiruje mnie do podejmowania nowych aktywności i działań zaspokajających potrzebę ruchu, wiedzy i poznawania świata. Uwielbiam z nim spędzać czas.

Moją pasją jest czytanie książek,  wycieczki krajoznawcze i aktywne spędzanie czasu. W swojej pracy zawodowej wykorzystuję te upodobania do zajęć z dziećmi.

 

Osoby na podobnych stanowiskach