Projekty

Projekty klas I-III w roku szkolnym 2016/2017

 • Warsztaty mydlarskie, garncarskie, pieczenia chleba
 • Lekcje muzealne, terenowe, kino, teatr, koncerty
 • Czytelnictwo podstawą osiągnięć edukacyjnych uczniów

Projekty uczniowskie

 • I – Ja w kosmosie, Bezcenna woda, Graj w zielone, Serce dla innych, Wielcy i mali wynalazcy
 • II – Miasta Mazowsza, Leonardo da Vinci, Największa i najmniejsza roślina na świecie, Zwierzęta egzotyczne, Warszawa – stolica Polski, Osobliwości przyrody (Krzywy Las, Skamieniałe miasto, Błędne Skały, Szczeliniec)
 • III – Wynalazki ,Odkrycia geograficzne, Skarby Unesco, Kalendarz i czas, Las, Historia pieniądza, Miasta świata

2012/2013

Kapitał ludzki narodowa strategia spójności

Szanowni Państwo Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

Miło nam poinformować, iż w dn 1. 10.2012r. decyzją  Zarządu  Województwa Mazowieckiego
w Warszawie nasza Szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej.” 

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013 w ramach środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektu jest objęcie naszych uczniów klas II – III oraz IV – V wsparciem w postaci zajęć pozalekcyjnych obejmujących następujące przedmioty :

 • Przyrodniczo-matematyczne- liczba godzin: 30 godz.
 • ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)- liczba godzin:  40godz.
 • Języki obce (jęz. angielski)- liczba godzin:  40godz.
 • Zajęcia sportowo-wychowawcze- liczba godzin:  60godz.
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne- liczba godzin : 30godz.

Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Koordynator grupy projektowej z klas II – III p. Renata Król

Koordynator grupy projektowej z klas IV – V p. Małgorzata Klepacz

Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne [wpfilebase tag=file id=52 /]
Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne – IV-VI  [wpfilebase tag=file id=51 /]
Zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne kl. I-III [wpfilebase tag=file id=53 /]
Zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne kl. IV-VI  [wpfilebase tag=file id=54 /]

2011/2012

 

W roku szkolnym 2011/2012 w kl. I-III Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im Pawła Hulki- Laskowskiego STO w Żyrardowie jest realizowany projekt ,, Każdy na swoją miarę” w ramach Działania 9.1 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania  9.1.2 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w  jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 dofinansowany z EFS.

Przyznana kwota 30 000 zł jest przeznaczona na następujące zadania:

 1.  doposażenie bazy dydaktycznej szkoły
 2. zajęcia rekreacyjno-ruchowe, wyrównawcze, reedukacyjne

Omnibus, Łamigłowa, Klub Młodego Naukowca, Odznaka dla dzieciaka, Gimnastyka umysłu, zajęcia plastyczne

 

Unia Europejska Kapitał Ludzki

Zapytanie ofertowe na pomoce dydaktyczne [wpfilebase tag=file id=55 /]
Zapytanie ofertowe na usługi edukacyjne [wpfilebase tag=file id=56 /]

2009/2010

Społeczne Gimnazjum STO „W (e) sieci”
„Uczymy pomagać”.

2008/2009

„Wirus – czyli zarażamy dobrymi pomysłami”
„Pyrlandia”
„Małe miasto – wielcy ludzie”
„Paweł Hulka – Laskowski”
„Już umiem i wiem”
,,Pracownie komputerowe dla szkół” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską

EFS Pracownia współfinansowana z EFSZrzut ekranu 2013-03-5 o 10.36.43

 

 

 

 

 

2007/2008

Do (nie) jednego worka
Co zrobić z czasem wolnym – Pracownia umiejętności i wiedzy
VI Spotkania Integracyjne „Mikołajkowe niespodzianki”
„Paweł Hulka – Laskowski”