Aktualności

Przekaż nam 1%!

20 stycznia 2013

Na początku 2013 roku, wypełniając PIT, będą Państwo mogli podjąć decyzję o przeznaczeniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2012 na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Społeczne Towarzystwo Oświatowe zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie tej kwoty na nasze cele związane z edukacją. STO jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000012189 koniecznie z dopiskiem dla Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie ul. Armii Krajowej 3. Tylko ten zapis gwarantuje nam uzyskanie Państwa wpłat w 90%.

Fundusze zgromadzone z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczamy corocznie na wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły.

Łączę wyrazy szacunku,

Teresa Sitarz

Dyrektor ZSS STO w Żyrardowie