Przydział wychowawstw i sal

Dorota Gogolewska wychowawca klasy II sala  17
Małgorzata Graczyk wychowawca klasy III sala  13
Joanna Kowalska wychowawca klasy IV sala  20
Maria Tomaszewska wychowawca klasy VI sala  18
Joanna Leksińska wychowawca klasy VII a sala  14
Irena Lipska wychowawca klasy VII b sala  21
Anna Bukowska wychowawca klasy IIG i IIIG sala 15