Społeczne Gimnazjum STO „W (e) sieci”

Społeczne Gimnazjum STO „W (e) sieci”

Żyrardowski Społeczniak od wielu lat otrzymuje dofinansowanie do swoich projektów edukacyjnych, stanowiących różnorodną i ciekawą ofertę szkoły. W tym roku, po raz kolejny, pieniądze popłyną od Marszałka Województwa Mazowieckiego. Komisji konkursowej spodobał się projekt adresowany do uczniów Społecznego Gimnazjum STO w Żyrardowie pod nazwą „W (e) sieci”. Polega on na prowadzeniu zajęć dodatkowych i kół zainteresowań drogą internetową. Od września ruszą one z zakresu informatyki, geografii, historii, WOS, języka angielskiego i kształcenia umiejętności społecznych. Gimnazjaliści co tydzień otrzymają pakiet informacji oraz ćwiczenia do wykonania. Ponadto będą mogli spotykać się na płaszczyźnie kursu i rozmawiać, dyskutować, wzajemnie sobie pomagać, uzyskiwać dodatkowe wyjaśnienia i informacje od prowadzących kursy, a także rozwiązywać problemy techniczne na odległość. Do tego celu będą przeznaczone odpowiednie fora dyskusyjne: kawiarenka – do własnych koleżeńskich spotkań, pomoc koleżeńska – do udzielania pomocy osobom potrzebującym, forum aktualności – do stałego kontaktu z osobami prowadzącymi, problemy techniczne – do rozwiązywania problemów ze sprzętem i oprogramowaniem. Każdy uczeń będzie mógł wybrać kurs zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i jeżeli wyrazi taką chęć będzie mógł uczestniczyć równolegle w kilku zajęciach dodatkowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia będą mieli stały wgląd w historię pracy ucznia. Każda forma działania na platformie uczestnika jest zapisywana. Stąd też wiadomym będzie, który gimnazjalista uzyska tytuł najaktywniejszego ucznia e-learningowego w szkole.

Komputer, technologie internetowe, zarządzanie czasem i planowanie to jedne z najważniejszych wyzwań dla aktywnego, współczesnego człowieka. Mamy nadzieję, że realizacja projektu pozwoli naszym gimnazjalistom na doskonalenie w tym zakresie. Życzymy powodzenia!

Teresa Sitarz – dyrektor gimnazjum

Ewa Matuszewska- koordynator projektu