Społeczne Gimnazjum im. Pawła Hulki – Laskowskiego

Podstawowe informacje

 

Społeczne Gimnazjum im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie powstało 1 września 1999 roku z inicjatywy rodziców i nauczycieli. Było efektem oceny 8 – letnich doświadczeń w prowadzeniu podstawowej szkoły niepublicznej. Zostało wpisane przez Zarząd Miasta Żyrardowa do ewidencji placówek oświatowych działających na terenie miasta Żyrardowa w dniu 22 czerwca 1999r. pod numerem 3/99.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Świadectwa i zaświadczenia szkolne są honorowane we wszystkich innych placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych).
Organem prowadzącym szkołę jest Samodzielne Koło Terenowe nr 148 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie.

Nadzór nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. Społeczne Gimnazjum STO, obok Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO, wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych STO w Żyrardowie. Obie placówki mieszczą się przy ulicy Armii Krajowej 3.

Najważniejsze dokumenty

Statut Społecznego Gimnazjum im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie

Statut SG

Załącznik nr 1 do Statutu Społecznego Gimnazjum im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO w Żyrardowie

Statut zalacznik SG 2015

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) w Społecznym Gimnazjum STO im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie

WSO SG

Regulamin Społecznego Gimnazjum STO im. Pawła Hulki – Laskowskiego w Żyrardowie

Pobierz regulamin Gimnazjum Społecznego

Regulamin Funduszu Stypendialnego Zespołu Szkół Społecznych STO  w Żyrardowie

Pobierz regulamin Funduszu Stypendialnego