Aktualności

Świetne wyniki OKE 2014!

11 czerwca 2014

 

 

Wyniki sprawdzianu kl. VI OKE – rok szkolny 2013/2014

 

 

ŚREDNIE LICZBY PUNKTÓW

szkoła                        34,33

gmina                       25,06

powiat                      25,06

 

Wartość  WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI  interpretacja zestawu zadań

łatwość

0,00-0,19

0,20-0,49

0,50-0,69

0,70-0,89

0,90-1,00

arkusz

bardzo trudny

trudny

umiarkowanie trudny

łatwy

bardzo łatwy

 

ŁATWOŚĆ ZADAŃ

szkoła                        0,86 – łatwy

gmina                       0,63 – umiarkowanie trudny

powiat                      0,63- umiarkowanie trudny

SKALA  STANINOWA             

Średnie wyniki szkół na skali staninowej (S-1-132)

Przedział średniej

 

7,0-19,6

19,7-21,4

21,5-23,0

23,1-24,5

24,6-26,0

26,1-27,5

27,6-29,2

29,3-31,3

31,4-37,7

Stanin

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Procent szkół w kraju

 

6,1

7,5

11,5

12,7

16,4

14,4

10,4

10,9

10,1

Procent szkół w województwie mazowieckim

 

4,1

7,1

11,8

17,5

19,7

17,0

12,1

7,0

3,7

 

Wynik szkoły  34.33 p.  klasyfikuje nasza szkołę w najwyższym 9 staninie.

TYLKO  3,7 % SZKÓŁ W WOJ.MAZ. OSIĄGNĘŁO TAK DOBRE WYNIKI  !!!