Terminy rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej.

Terminy rekrutacji:

Zapisy telefoniczne lub osobiste:

od 1 lutego 2019r.

O terminie spotkania informacyjnego dla rodziców i zajęć integracyjnych dla dzieci poinformujemy telefonicznie osoby zapisane do szkoły.

Możliwość indywidualnych spotkań z dyrektorem szkoły w terminie uzgodnionym telefonicznie 
lub mailowo.