Aktualności

Marcin Klingbajl

27 maja 2013

Jako absolwent Społecznego Gimnazjum STO w Żyrardowie, mogę dziś z perspektywy minionych 11 lat powiedzieć, że kształcenie w tej placówce miało wiele walorów edukacyjnych. W tej szkole dominował proces indywidualnego nauczania, który owocował  zdobywaniem edukacji na najwyższym poziomie. Mało liczne klasy, umożliwiały nauczycielowi łatwiejsze dotarcie do ucznia
i stałe kontrolowanie wiadomości. Z tego powodu nigdy nie było uczniów biernych. Każdy brał aktywny udział na każdej lekcji.
W świetle pozytywnej oceny edukacyjnej szkoły dominujące znaczenie przypisać należy zatrudnionym tam znakomitym nauczycielom. Oni bowiem stosując różnorodne metody w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej wyposażyli nas
w niezatarte zasady i pozytywne nawyki. Z tej właśnie szkoły dzięki różnorodnym metodom pracy i nauki wyniosłem trwałe opanowanie jęz. angielskiego dziś niezbędnego w moim życiu, gdyż jestem  studentem medycyny na University of Sheffild

 W oparciu o własne doświadczenia zachęcam młodzież w tym trudnym wiekowym okresie do podjęcia nauki
w „Społeczniaku” . Jest to wspaniała i opłacalna inwestycja dla Was. Będzie owocowała lata po ukończeniu szkoły.

Marcin Klingbajl

Wielka Brytania

Sheffild