Aktualności

Mirosława Prządka

20 stycznia 2013

W imieniu swoim i moich córek chciałabym podziękować całemu Gronu Pedagogicznemu za wieloletni okres współpracy. Podstawy wiedzy jakie moje dzieci wyniosły z STO zaowocowały w szkole średniej. Dziękuję również za pracę wychowawczą, za pomoc przy rozwiązywaniu różnych problemów zarówno szkolnych jak i osobistych. Cenimy sobie życzliwość i otwartość wszystkich Nauczycieli i Dyrekcji. Z sentymentem będziemy wracać do lat spędzonych w STO.