Aktualności

To było dla nas ważne doświadczenie…

6 lipca 2020

Nie byliśmy przygotowani do tak nagłego i drastycznego przecięcia relacji międzyludzkich. I to poczucie osamotnienia było chyba pierwszą myślą po wprowadzeniu zakazu przychodzenia do szkoły.

Koleje przemyślenia krążyły wokół pytań – jak wypełniać misję szkoły ? – jak uczyć? – jak realizować procesy wychowania?

Początki były trudne i chaotyczne.

Ale od momentu rozpoczęcia pracy na platformie MS Teams wszystko zaczęło się układać w całość.

  • odbudowane zostały relacje społeczności szkolnej,
  • wszyscy zaangażowali się w procesy edukacyjne i wychowawcze,
  • jednolite i proste zasady z chaosu przywróciły sprawnie funkcjonującą szkołę,
  • uzyskaliśmy narzędzie wymiany poglądów i podnoszenia jakości naszej pracy,
  • odbyły się pierwsze zebrania rodziców, posiedzenia organów szkoły,
  • ważną wartością dodaną jest konsolidacja grona naszej społeczności – wzajemna pomoc, wsparcie, dzielenie się własnymi umiejętnościami, pomysłami, poczucie, że można na sobie wzajemnie polegać, że nie jesteśmy osamotnieni w realizacji „nowego”, że sukces jest wspólnym dziełem.

 

Teresa Sitarz

Dyrektor szkoły