Aktualności

Układ Słoneczny

20 marca 2013

 

Zajęcia w ramach projektu ,, Dziecięca akademia przyszłości” z zakresu przedmiotów przyrodniczo- matematycznych
w kl. II-III. Budowa makiety ,, Układu Słonecznego”