W „ Społeczniaku” uczymy, odkrywając świat

    W  dzisiejszych czasach, daje się dość wyraźnie zaobserwować zjawisko dążenia dzieci oraz młodzieży do zdobywania wiedzy i poszerzania swych horyzontów. Jednocześnie niezwykle ważna jest dla wielu młodych ludzi umiejętność komunikowania się w języku angielskim. Dzięki rozszerzonemu programowi nauczania języka angielskiego, obejmującego  4 godziny tygodniowo od klasy I, uczniowie naszego „ Społeczniaka” mają większą szansę kontaktu z tym językiem. Dzieje się to nie tylko poprzez nauczanie przy wykorzystaniu  podręczników kursowych i zeszytów ćwiczeń, ale także poprzez stosowanie nowoczesnych technologii ( prezentacje, e- booki ), a także wydawanego przez wydawnictwo Nowa Era przy współpracy z National Geographic czasopisma „Odkrywca”. Uczniowie klas IV-VI prenumerują „Odkrywcę”.

    Z czasopisma korzystają nie tylko angliści, ale także nauczyciele innych przedmiotów, ponieważ zawiera ono ciekawe artykuły z wielu dziedzin: historii, geografii, języka polskiego, sztuki. Jest wydawane w dwu językach polskim
i angielskim. Artykuły w języku angielskim są dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, a jednocześnie umożliwiają dzieciom i młodzieży kontakt z innym rodzajem tekstu niż ten, który znajdują
w swoim podręczniku. Każdy artykuł uzupełniony jest plakatem, filmem i galerią zdjęć. Umożliwia to nauczycielowi przeprowadzenie zajmującej, nieszablonowej lekcji,
a jednocześnie informacje i ciekawostki zawarte w artykułach poszerzają wiedzę uczniów
z różnych dziedzin.

    Pismo jest niezwykle bogato ilustrowane, co dodatkowo czyni je atrakcyjniejszym
i przyciąga uwagę odbiorcy.

    Zachęcam do korzystania z czasopisma „ Odkrywca”  na lekcjach ze względu na jego doskonałą przydatność w nauce. Interesująca forma i oprawa w sposób naturalny przyciąga uwagę uczniów, wzbudza w nich ciekawość i chęć przyswajania zawartej w nim wiedzy.

    Odkrywając i doceniając walory „Odkrywcy” dołączyłam czasopismo do swoich zajęć.
W ten sposób zyskałam cenny, materiał edukacyjny do nauki poprzez odkrywanie oraz poszerzanie wiedzy i zjawisk najbardziej interesujących moich uczniów.

Mam nadzieję, że dzieciaki chętniej uczą się angielskiego i mają możliwość wykorzystania swoich umiejętności
w praktyce.

 

Iwona Suchecka

nauczycielka  j. angielskiego

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO

w Żyrardowie