Aktualności

Węzeł gordyjski – warsztaty społeczne w kl. II

7 lutego 2014

Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z niezwykłym zadaniem polegającym na rozwiązaniu węzła gordyjskiego utworzonego z własnych rąk. Jest to zabawa beż użycia rekwizytów, stanowiąca możliwość rozwiązywania problemów dzięki komunikacji. Uczniowie przekonali się, że działanie „na ślepo” i bez porozumienia z innymi do niczego nie prowadzi, a grupa może rozwiązać to zadanie tylko wtedy, gdy wszyscy będą wspólnie decydowali o kolejnych krokach, gdy wysłuchane, przedyskutowane i zrealizowane zostaną różne propozycje.