Aktualności

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

26 kwietnia 2017

Uczniowie klas V, VIa, VIb, I i II gimnazjum w ramach zajęć z języka angielskiego, nawiązali współpracę ze szkołą językową w Brazylii (http://www.yazigi-aju.com.br/sitearacaju/ https://www.facebook.com/yazigiaracaju/ ) oraz szkołą międzynarodową w Szwecji (http://www.futuraskolan.se/school/lidingo-dalenum), którą koordynują nauczyciele angielskiego: Helena Cordeiro (Brazylia), Daniel Yen (Szwecja) i Joanna Leksińska (Polska).

Na początek nasi i zagraniczni uczniowie wymieniają listy, w których w języku angielskim opisują siebie, co lubią, jak wyglądają.

Z uwagi na fakt, że w każdej szkole udział w projekcie bierze około 40 osób, uczniowie zostali podzieleni na grupy, z których każda wymyśliła swoją nazwę. Dzieci przygotowały również zdjęcia grupowe z widoczną wymyśloną nazwą, które otrzymają nasi „pen friends”.

W najbliższym czasie  każdy uczeń otrzyma list z Brazylii i Szwecji. Po przeczytaniu listów będziemy zgadywać imiona naszych szwedzkich i brazylijskich przyjaciół.
Będziemy informować o kolejnych krokach naszej międzynarodowej współpracy!

Students from our primary school: V, VIa,VIb and secondary school: I and II class (gimnazjum) in terms of English classes, take part in a cooperation with a language school in Brasil [http://www.yazigi-aju.com.br/sitearacaju/ https://www.facebook.com/yazigiaracaju/] and an international school in Sweden [http://www.futuraskolan.se/school/lidingo-dalenum], which is coordinated by English Teachers: Helena Cordeiro (Brasil), Daniel Yen (Sweden) and Joanna Leksińska (Poland).
The students start with short letters where they describe themselves: their interests, appearance, etc.
Due to the fact that around 40 people in each school take part in the project, students are divided into groups. Every group had to make up its own nickname. Moreover, students have taken group photos with the group’s nickname on it, which are going to be given to our pen friends.

In a few days, each student will receive a letter from both Brasil and Sweden. After reading the letters we will guess the names of our Brazilian and Swedish friends on the photoes.
We will keep on informing you about our international cooperation!

Yázigi Aracaju | HOME

YÁZIGI ARACAJUYázigi 13 de Julho – Rua Celso Oiliva 497 – Bairro 13 de Julho – Tel:079 3216-6060 Yázigi Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral 162- Bairro Jardins – Tel: 79 3218-1350

yazigi-aju.com.br