Aktualności

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

2 września 2013

W dniach 22, 23, 24.09.2013r. odbędzie się wycieczka w Góry Świętokrzyskie dla klas III-VI. Dofinansowana dla laureatów Konkursu  „Start w Przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.