Wyniki sprawdzianu kl. VI CKE – rok szkolny 2012/2013

Wyniki sprawdzianu kl. VI CKE – rok szkolny 2012/2013

 

ŚREDNIE LICZBY PUNKTÓW

szkoła  30,00

gmina  23,00

powiat  23,29

 

Wartość WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI  interpretacja zestawu zadań

0,00 – 0,19 bardzo trudny

0,20 – 0,49 trudny

0,50 – 0,69 umiarkowanie trudny

0,70 – 0,89 łatwy

0,90 – 1,00 bardzo łatwy

 

ŁATWOŚĆ ZADAŃ

szkoła   0,75 – łatwy

gmina 0,57 – umiarkowanie trudny

powiat 0,58- umiarkowanie trudny

 

SKALA  STANINOWA

 

Średnie wyniki szkół na skali staninowej (S-1-132)

[ahm-wp-tabular id=2486 template=grey]

 

STANINY

 

Stanin szkoły  8 –bardzo wysoki

[ahm-wp-tabular id=2485 template=grey]