Wyniki – Szkoła Podstawowa

Wyniki Sprawdzianu OKE w kl. VI  w latach 2015 – 2016

wyniki sprawdzianu 2015 i 2016

 

Wyniki Sprawdzianu OKE w kl. VI  w latach 2006 – 2013