Aktualności

ZAJĘCIA O PRĄDZIE W KL. II

13 marca 2017

Ostatnio klasa druga uczestniczyła w nietypowych zajęciach. Tym razem poznawaliśmy zasady działania urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Wspólne z p. W. Graczykiem budowaliśmy różne urządzenia zasilane prądem elektrycznym. Każde z nas miało możliwość zbudowania obwodów elektrycznych z wykorzystaniem żarówek, wyłączników, baterii
i przewodów. Łączyliśmy różne obwody zasilając silniczki elektryczne, które napędzały wiatraki. Łączyliśmy klika żarówek, silnik elektryczny i kilka baterii w jednym obwodzie
i ….. wszystko działało !!!!

Oprócz zajęć praktycznych dowiedzieliśmy się również o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.