Aktualności

Życzenia

21 grudnia 2020

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty, Członkowie STO, Uczniowie i Rodzice
 
Wielu z nas odlicza już dni do Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Czekamy na Święta z nadzieją na odpoczynek, którego tak nam teraz brakuje. Wypatrujemy też Nowego Roku, licząc na to, że będzie inny – pod każdym względem lepszy – od roku, który właśnie mija.
Rok 2020 okazał się czasem wielkiej próby dla całego społeczeństwa. Był wielkim wyzwaniem dla naszych szkół i dla każdego z nas prywatnie. Mimo bezprecedensowej skali pandemii, społeczności szkół STO sprostały wyzwaniom. Uczniowie otrzymali najlepszą edukację w warunkach, w jakich przyszło nam wszystkim funkcjonować. Mogli też liczyć na zrozumienie i wsparcie w trudnej dla nich sytuacji.
Władze kół, dyrektorzy i nauczyciele wykonali w tym czasie wspaniałą pracę.
Wysiłek był jednak bardzo duży, a każdemu, kto napotyka na tak duże trudności, potrzebna jest pomoc. Dlatego Zarząd Główny STO dokładał w tym roku wszelkich starań, by być blisko szkół i skutecznie odpowiadać na ich potrzeby. Także w Nowym Roku szkoły STO mogą liczyć na nasze zaangażowanie.
Życzę jednak Państwu, by pandemia – której skutki zdominowały nasze życie prywatne i zawodowe w 2020 roku – została możliwie szybko opanowana i by wsparcie Zarządu w Nowym Roku i kolejnych latach mogło już koncentrować się na innych celach, związanych z dalszym rozwojem naszych szkół.
Życzę Państwu, by było normalnie – tylko tyle i (obecnie) aż tyle.
Oby już wkrótce nasze szkolne korytarze ponownie wypełnił gwar rozmów, do którego przez lata zdążyliśmy się przyzwyczaić, a którego tak nam teraz brakuje.
Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
wraz z Zarządem Głównym STO
 
Grafika: Zuzanna Żurek, Biuro STO