Aktualności

Bierzemy udział w konkursie na szkolne laboratorium.

12 maja 2016

,,Doświadczyć znaczy Zrozumieć’’

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela fizyki w ramach zadania konkursowego przygotują 2-3 minutowy film z lekcją edukacyjną wraz ze scenariuszem
pt. ,,Z czego składa się wszechświat”.

Cała zabawa i potęga edukacyjna w naukach ścisłych drzemie w eksperymentowaniu.

Leonardo Da Vinci pisał: ,,Doświadczenie nigdy nie myli. To jedynie twój osąd błądzi, spodziewając się rezultatów, które nie są bezpośrednim wynikiem twoich eksperymentów”. Warto aby młodzi ludzie mogli się o tym przekonać w praktyce.

Plakat