Aktualności

DZIEŃ WOLNY

9 listopada 2018

Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych