Aktualności

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

14 września 2019

20190806 E8 EG EM Komunikat o harmonogramie AKT_20190819

20190806 E8 EG EM Komunikat o przyborach (1)

20190806 E8 EG Komunikat o dostosowaniach

deklaracja język obcy

oke_waw_174720190826 E8 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania 2019_2020.pdf