Aktualności

INNOWACJA EDUKACYJNA W ŻYRARDOWIE

1 lipca 2014

Gimnastyka umysłu

trening kreatywności i twórczego myślenia dla dzieci i młodzieży

Głównym ich celem zajęć było rozwijanie zdolności uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi i ukierunkowaniem działań na stymulację myślenia twórczego
i kreatywności.

Program obejmował ćwiczenia służące budowaniu klimatu twórczej zabawy, pobudzające ciekawość poznawczą, stymulujące zdolności myślenia twórczego: płynność, giętkość
i oryginalność, wspomagające rozwój procesów twórczych: asocjacje, kombinacje, transformacje, rozwijające ekspresję twórczą, służące pokonywaniu sztywności
w postrzeganiu, myśleniu i działaniu oraz rozwijające umiejętności rozwiązywania problemów. Uczniowie byli motywowani do przejawiania postawy twórczej
w najzwyklejszych codziennych działaniach i prezentowania swoich „małych innowacji”.

Do pracy zachęcały metody aktywizujące w oparciu o zabawy i zadania twórcze,
z wykorzystaniem różnorodnych, nietypowych, czasem zaskakujących przedmiotów, przyprawy, „rzeczy śmieci” – butelki itp.

Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem, brały aktywny udział w proponowanych zadaniach oraz uczestniczyły w gromadzeniu różnorodnych materiałów potrzebnych do zajęć. Nastąpił rozwój poziomu zdolności myślenia twórczego i kreatywności uczniów, którzy chętnie prezentowali swoje pomysły i rozwiązania na forum klasowym i szkolnym. Uczniowie pozytywnie oceniali swoje możliwości, byli zmotywowani i wykazywali się inicjatywą. Nastąpił wyraźny wzrost umiejętności współpracy nad rozwiązaniem zadania, dzieci były otwarte na odmienne opinie, postawy i uczucia.

Małgorzata Klepacz