Aktualności

Jaka przyszłość w Społeczniaku ?

13 października 2014

image001

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 wdraża projekt pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” realizowany w ramach, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 .

Uczniowie II etapu edukacyjnego biorą udział w dodatkowych zajęcia pozalekcyjnych:

 z języka angielskiego- 80 godzin

Tematyka:
1. Zwierzęta mieszkające i odwiedzające nasz ogród
2. Cztery pory roku w ogrodzie
3. Roślinność w naszym ogrodzie
4. Woda w naszych domach i ogrodach
5. Powietrze w naszym domu i ogrodzie
6. Śmieci w naszym domu
7. Energia w naszym domu
8. Żywność w naszym domu
9. Aktywny wypoczynek
 z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych- 80 godzin

Tematyka:
• rodzaje skali: rzeczywista, zmniejszająca i zwiększająca;
• obliczanie rzeczywistej długości odcinka, gdy dana jest jego długość w skali;
• obliczanie długości odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość;
• obliczanie skali;
• praktyczne pomiary odległości między punktami i kreślenie jej w danej skali;
• obliczanie rzeczywistych wymiarów prostokątów, gdy narysowane są w skali;
• sporządzenie projektu umeblowania pokoju;
• sporządzenie planu parterowego domu;
• kreślenie siatek prostopadłościanów i sklejanie modeli tych brył;
• sporządzenie projektu zabudowania działki;
• sporządzenie makiety działki wraz z zabudowaniami.

 związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym- 40 godzin

Tematyka:
1. Poznanie swoich predyspozycji zawodowych
2. Zawody i pasje
3. Zawody propagujące zdrowie i bezpieczeństwo oraz kreujące otaczającą rzeczywistość
A) Spotkanie z doradcą zawodowym PUP
B) Spotkanie ze strażakiem
C) Spotkanie z pracownikiem naukowym w ZOO
D) Spotkanie z przedstawicielem służby zdrowia
E) Spotkanie z politykiem
F) Spotkanie z przedstawicielem budownictwa.

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego