Aktualności

Kl.II-III

27 lutego 2013

 

             W lutym zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w klasach 2-3 były poświęcone lepszemu rozumieniu emocji swoich i innych ludzi oraz sposobom radzenia sobie ze złością i agresją. W trakcie zajęć zostały wykorzystane pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Uczestnicy grając w układankę „Co oni czują?” rozpoznawali różnorodne wyrazy twarzy, klasyfikowali i tworzyli zbiory osób, ze względu na ich wyraz twarzy lub gesty, poszerzali słownictwo dotyczące emocji. Powyższa gra została wykorzystana również na kolejnych zajęciach, w trakcie których uczniowie w grupach tworzyli historie inspirowane zdjęciami, uwzględniając stan emocjonalny przedstawionych na nich osób oraz różnorodne przyczyny powstawania emocji negatywnych i pozytywnych. Uczniowie uczyli się panować nad własną złością poprzez ćwiczenia uaktywniające ciało, które wychodzą naprzeciw potrzebie ruchu dzieci. Uczestnicy wykorzystując bongosy i inne instrumenty stworzyli orkiestrę, której wybrane osoby były dyrygentami. Powstały melodie spokojne i refleksyjne oraz żywiołowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły
w zajęciach i entuzjastycznie wypowiadały się na temat zaproponowanych pomocy dydaktycznych.