Aktualności

Klub Młodego Naukowca

1 lipca 2014

W roku szkolnym 2013/2014 do odkrywania świata przyrody zaprosiliśmy najmłodszych uczniów z zerówki. Przygotowane dla nich zajęcia  pozwalały dzieciom na pracę eksperymentalną, obserwacje i wyciąganie wniosków. Część doświadczeń uczniowie wykonywali sami, inne z pomocą nauczyciela.

Istotą tych działań były poszukiwania odpowiedzi na pytania przybliżające prawa rządzące otaczającym światem. Zabawa połączona z eksperymentowaniem była dla  dzieci nową, niezwykłą aktywnością i okazją do zaspokojenia ciekawości. Tematyka dotyczyła różnorodnych działów – smaku, węchu i wzroku,  elektrostatyczności, magnetyzmu, ciśnienia powietrza, spalania, dźwięku, wody, promieni światła, kolorów, równowagi

Młodzi naukowcy  rozwinęli swoją kreatywność, stali się bardziej samodzielni, a także nauczyli się współpracy w zespole.

                                                                                               Małgorzata Werens