Aktualności

Komunikat Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dn. 11.03.2020r.

11 marca 2020

Drodzy mieszkańcy,

Dzisiaj prezydent miasta Żyrardowa zorganizował spotkanie ścisłego grona Miejskiego Zespołu do Reagowania Kryzysowego. W związku ze stanem podwyższonej gotowości na terenie całego kraju, również w Żyrardowie podjęliśmy szereg działań profilaktycznych. Wnioski płynące z dzisiejszego spotkania są następujące:

Na terenie Żyrardowa, nie ma żadnego potwierdzonego przypadku zarażenia korona wirusem ani podejrzenia. Funkcjonowanie Urzędu Miasta ze względu na troskę o zdrowie mieszkańców, zostaje ograniczone dla petentów, którzy swoje sprawy mogą załatwiać tylko w Biurze Obsługi Klienta i Urzędzie Stanu Cywilnego w zakresie wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności (pokój nr. 10). Pozostała część budynku, jest zamknięta dla mieszkańców. Zachęcamy do jeśli to możliwe do załatwiania swoich spraw drogą telefoniczną lub internetowo.

Ograniczamy również działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, klienci będą obsługiwani pojedynczo po wcześniejszej dezynfekcji rąk.

Odwołujemy wszystkie wydarzenia i zajęcia organizowane przez następujące jednostki, ograniczając ich działalność tylko do funkcji administracyjnych: Centrum Kultury w Żyrardowie, Kina Len oraz Resursy, Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki oraz ich filii, oraz Miejskiego Ogródka Jordanowskiego.

Zawieszona zostaje również działalność Klubu Seniora przy Waryńskiego 1 oraz działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W spółkach miejskich, klienci  będą przyjmowani pojedynczo po wcześniejszej dezynfekcji rąk.  Natomiast w budynku administracyjnym na targowisku miejskim, będzie udostępniony dla mieszkańców dozownik z płynem dezynfekującym.

Wszystkie zajęcia sportowe odbywające się w obiektach AQUA zostają odwołane. Dotyczy to również szkolnych i przedszkolnych rozgrywek sportowych. Wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne, będą odbywały się bez udziału publiczności.

OŚWIATA

W związku z decyzją rządu, od poniedziałku wszystkie szkoły i uczelnie wyższe w Polsce zostaną zamknięte. Zamknięte zostaną też żłobki, przedszkola i kluby dziecięce. Działalność placówek oświatowych zostaje zawieszona na dwa tygodnie do 25 marca. Co ważne, w czwartek i w piątek szkoły będą otwarte, żeby rodzice mogli przygotować się do nowej sytuacji. W tych dniach nie będą prowadzone działania edukacyjne, tylko będzie zapewniona pomoc opiekuńczo – wychowawcza.

Jednakże, dyrektorzy żyrardowskich placówek oświatowych, w przypadku stwierdzonego zagrożenia mogą za zgodą organu prowadzącego zawiesić swoją działalność już w dziś. Tylko i wyłącznie w przypadku kiedy wystąpiły na terenie ich placówki zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Ogromna prośba dla wszystkich rodziców żyrardowskich dzieci. Prosimy o zapewnienie w miarę możliwości opieki dla swoich dzieci w najbliższych dwóch dniach (czwartek i piątek).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Szczegóły na stronie internetowej ZUS.

Pracodawców prosimy o rozważenie kwarantanny w przypadku pracowników powracających ze stref objętych ryzykiem zakażenia. Zgodnie z zaleceniami GIS, pacjent powracający z rejonów szczególnie zagrożonych koronawirusem, który nie ma objawów chorobowych, powinien podlegać kwarantannie domowej – standardowo 14 dni, maksymalnie 21. Osoba, która wróciła z podróży, powiadamia o tym fakcie nie tylko pracodawcę, ale także lekarza domowego bądź bezpośrednio Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Do Mieszkańców zwracamy się z apelem o ostrożność i zdrowy rozsądek. Prosimy o postępowanie zgodnie z zaleceniami GIS.

Zachęcamy również Państwa do organizowania pomocy sąsiedzkiej dla seniorów, poprzez wydrukowanie specjalnie przygotowanych plakatów gdzie wystarczy wpisać swój nr mieszkania albo/i telefonu i przykleić w widocznym miejscu np. na klatce lub ogrodzeniu. To niewiele, ale wystarczy, żeby okazać solidarność.

W przypadku pytań i wątpliwości należy korzystać z infolinii NFZ 800 190 590 oraz do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Żyrardowie, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur pod numerami telefonów 665 006 722 i 667 973 707

Osobą odpowiedzialną za koordynację działań miejskich jednostek został szef obrony cywilnej, Pan Tomasz Bińkowski, który również będzie udzielał wszelkich informacji pod numerami telefonów 603 379 338 lub 46 858 15 16.  

Służby miejskie są w pełnej gotowości by reagować w sytuacji podwyższonego zagrożenia, jednakże dużo zależy od tego jak my sami będziemy podchodzić do zaistniałych okoliczności. Prosimy mieszkańców o zachowanie zdrowego rozsądku, ostrożność i nie uleganie nieuzasadnionej panice.

Kolejne spotkanie zespołu do Reagowania Kryzysowego odbędzie się w dniu jutrzejszym. Prosimy o śledzenie komunikatów wydawanych przez Urząd Miasta Żyrardowa.