Aktualności

Komunikat w sprawie pracy szkolnego sekretariatu w dniach 23 marca – 10 kwietnia 2020 roku

23 marca 2020

  1. Pracownicy administracji będą pracować zdalnie i będą na bieżąco obsługiwać szkolną skrzynkę pocztową: sekretariat@stoz.pl 
  2. Sprawy związane z wystawianiem zaświadczeń, duplikatów, kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem – czyli wszystkie sprawy związane z wystawieniem podpisu
    i opieczętowaniem – będą załatwiane po zakończeniu pracy zdalnej.
  3. Pracownik sekretariatu w sprawach pilnych będzie dostępny również w szkole od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00.
  4. Wszelkie uwagi i zapytania prosimy zgłaszać na adres e-mail szkoły : sekretariat@stoz.pl