Aktualności

KONKURS O TYTUŁ ,,ZNAWCY PATRONA SZKOŁY”

28 listopada 2014

Święto w STO

Od dwudziestu pięciu lat działają w Polsce szkoły prowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe, najstarszą organizację pozarządową w kraju zajmującą się prowadzeniem placówek edukacyjnych. W żyrardowskim Zespole Szkół Społecznych STO uczniowie, nauczyciele i rodzice po raz dwudziesty czwarty rozpoczęli we wrześniu kolejny rok szkolny. We wszystkich ponad 150 szkołach stowarzyszenia 30 listopada jest świętem Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Tradycją naszej Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2 i Społecznego Gimnazjum stało się łączenie tej okazji z Dniem Patrona Pawła Hulki – Laskowskiego. W tym roku w czwartek, 27 listopada już od rana można było zauważyć, że ten dzień różni się od poprzednich. Uczniowie przybywali do szkoły odświętnie ubrani, część była dziwnie skupiona i skoncentrowana, jakby powtarzała coś na ważny sprawdzian.

Wszystko stało się jasne, kiedy starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum spotkały się na sali gimnastycznej. Napis na przygotowanej dekoracji zapowiadał Konkurs o tytuł „Znawcy Patrona Szkoły”, a przygotowane miejsca i tablica wyników zapowiadały nadchodzące emocje.

Czwartkowe spotkanie rozpoczęło ślubowanie uczniów pierwszej klasy gimnazjum oraz wręczenie im identyfikatorów. Następnie panie dyrektor, Teresa Sitarz wraz z wychowawczynią pierwszej gimnazjum Anną Bukowską wręczyły uczniom klas czwartych szkoły podstawowej oraz pierwszej gimnazjum Indeksy Sukcesu, w których będą zapisywane wszystkie zarówno szkolne, jakte pozaszkolne osiągnięcia uczniów podczas nauki w szkole podstawowej czy gimnazjum. Obie panie dokonały również podsumowania konkursu fotograficznego z wyjazdu integracyjnego gimnazjum, wręczając nagrody i wyróżnienia.

Potem nauczyciel historii Włodzimierz Graczyk przypomniał uczniom historię naszej szkoły, zdobywania sztandaru i imienia patrona. Podkreślił rolę Pawła Hulki – Laskowskiego dla społeczności szkolnej oraz zobowiązanie jakim jest posiadanie za patrona jednego z najbardziej zasłużonych mieszkańców naszego miasta.

Aż wreszcie przyszedł ten wyczekiwany moment!

Prowadzenia Konkursu o tytuł „Znawcy Patrona Szkoły” podjęły się uczennice klasy pierwszej gimnazjum Basia, Daria i Julia. Przedstawiły regulamin, z którego dowiedzieliśmy się, że pięć trzyosobowych zespołów będzie reprezentować klasy od czwartej szkoły podstawowej po gimnazjum. W związku ze zróżnicowaniem wiekowym także pytania losowane przez drużyny byłyo różnym stopniu trudności. Pod nieobecność, spowodowaną niedyspozycją dotychczas honorowego gościa konkursu wnuka Pawła Hulki – Laskowskiego pana Piotra Dudkiewicza odpowiedzi oceniała panie Teresa Sitarz oraz Anna Bukowska.

Zaciekłą i wyrównaną rywalizację pomiędzy zespołami konkursowymi, przy emocjonującym dopingu swoich klas wygrała klasa IVA odpowiadając na wszystkie wylosowane pytania!

Przewodniczącą jury pani Teresa Sitarz wręczyła Pucharu oraz nadała tytułu „Znawcy Patrona Szkoły” Maksowi Rutendolff – Przewoskiemu oraz Oldze Wejman i Michałowi Wejmanowi. Pozostali uczestnicy konkursu, którzy wykazali się olbrzymią wiedzą nt. życia i twórczości Pawła Hulki – Laskowskiego zostali wyróżnieni dyplomami.
Uroczystość zakończyło pamiątkowe zdjęcie jury, organizatorów i uczestników konkursu z ich trofeami.