O nas

Co nas wyróżnia?

Działania zmierzające do kształtowania ucznia jako osoby  w sensie umysłowym, duchowym, społecznym, kulturalnym i fizycznym.

  • Indywidualizacja nauczania poprzez dostosowanie treści, metod, form i tempa pracy do każdego ucznia.
  • Wspólne opracowywanie, wraz z nauczycielami 
i rodzicami, planu rozwoju ucznia gimnazjum.
  • Realizacja autorskich lub zmodyfikowanych programów nauczania.
  • Różnorodne projekty edukacyjne, w tym dofinansowane ze środków UE. Uczniowie są współautorami i wykonawcami – pod opieką nauczycieli – wielu projektów edukacyjnych 
o zróżnicowanej tematyce.
  • Szeroka oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, modyfikowana w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczniów i rodziców.
  • Udział rodziców w życiu szkoły, kreowaniu jej wizerunku, doradztwie w organizacji i zarządzaniu. Partnerska współpraca.
  • Koncepcja wychowawcza, której założeniem jest określenie granic wolności uczniów tak, by dyscypliny nie narzucać arbitralnie, lecz by w rozsądnym wymiarze stała się dla nich naturalnym elementem codzienności.
  • Ciepła atmosfera w nielicznym gronie przyjaciół. Liczba uczniów 
w klasach do 16 osób. Praca w małych salach urządzonych przez dzieci, rodziców i wychowawcę.
  • Aktywność w środowisku lokalnym, podejmowanie przedsięwzięć o zasięgu miejskim i powiatowym.
  • Odmienne traktowanie rywalizacji – jeśli stawiamy na rozwój osobowości, rywalizacja „wyścig szczurów” traci sens. Pragniemy, aby uczeń sam ze sobą rywalizował, dążył do nieustannego polepszania swoich własnych wyników. Przy takim podejściu nie ma  miejsca na „uczenie się na stopień”. Stosujemy różne systemy motywacyjne, oceniamy na różne sposoby, zachęcamy do samooceny.