Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące – ocenianie, które pomaga się uczyć