Aktualności

Indywidualne plany rozwoju uczniów

5 maja 2015

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Żyrardowie posiada prestiżowy tytuł Szkoły Odkrywców Talentów . Kapituła doceniła inicjatywy placówki w zakresie rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz różnorodnych form prowadzenia zajęć.
Poza lekcjami, począwszy od zerówki ,realizowane są projekty edukacyjne, zajęcia twórcze, matematyczno przyrodnicze, sportowo-rekreacyjne, języki -angielski, niemiecki, hiszpański. Imprezy szkolne, wycieczki, współpraca z innymi placówkami dają możliwość rozwijania kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie.

I co dalej?

Wspieranie i rozwijanie zdolności uczniów, to jedno z najważniejszych zadań Społecznego Gimnazjum STO. Absolwenci szkoły mają być światłymi i otwartymi ludźmi, poszukującymi swojego miejsca w świecie, twórczymi, wyposażonymi w umiejętności pozwalające na rozwój własny i kreowanie otaczającej rzeczywistości. Niezwykle ważna jest także ich postawa i wartości, którymi się kierują – odpowiedzialność, uspołecznienie i dzielność.

Głównym naszym celem jest rozwój każdego ucznia gimnazjum, wczesne rozpoznanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego młodego człowieka oraz promowanie ich w społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym.

Nauczyciele Gimnazjum pochylili się nad tymi zadaniami i postawili sobie pytanie jak osiągnąć te cele, kiedy każdy uczeń to odrębna osobowość, różne umiejętności i możliwości, inne oczekiwania.

Przez pół roku trwały przygotowania, obserwacje uczniów, rozmowy z nimi i ich rodzicami, aż powstała koncepcja

„ Indywidualnych planów działań wspierających i rozwijających uczniów”.

Na początku drugiego semestru uczniowie dokonali wyboru jednego lub kilku mentorów, mających ich wspierać w dalszym rozwoju. Nauczyciel –mentor po konsultacji z podopiecznym opracował dla niego „ Indywidualny plan działań wspierających i rozwijających ”. Plany te zawierają cele, określają metody i formy pracy z uczniem oraz harmonogramy z przydzielonymi zadaniami, formami i terminami realizacji . Zgodnie z przyjętą przez Radę Nauczycieli strategią każdy uczeń musi wybrać co najmniej 1, co najwyżej 2 przedmioty indywidualnego rozwoju. W szczególnych przypadkach więcej.

Realizacja zadań zawartych w indywidualnych planach daje uczniom wzrost poczucia własnej wartości , motywację do rozwoju, możliwość wykazania się odpowiedzialnością, spełnienie zainteresowań.

Okazało się także, że uczniowie chcieliby rozwijać się w kolejnych dziedzinach i od nowego roku szkolnego wprowadzamy do szkoły etykę.

Warto wspomnieć, że w obu szkołach STO wprowadzono Indeksy sukcesu , gdzie wpisuje się ważne dla ucznia nagrody, aktywności, zdobyte certyfikaty czy stopnie karate. Okazuje się, że uczniowie nie zawsze potrafią wymienić swoje sukcesy, czasem o nich zapominają, czasem nie dostrzegają w swoich działaniach niczego nadzwyczajnego. Teraz mogą budować swój rozwój patrząc na to co już osiągnęli i dokładać do tego kolejne sukcesy.

W Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum STO trwa rekrutacja. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkół na stroni www.stoz.pl i do udziału w spotkaniach informacyjnych.